איך תשפיע דחיית התשלומים על המשכנתה שלך?

%
 

ללא שינוי בתקופת המשכנתה הכוללת

הארכת תקופת המשכנתה בהתאם לגרייס